Vývoj - JAP-POUZDRO.cz - nyní umí zobrazit Vaší historii objednávek

Váš požadavek byl vyslyšen, omlouváme se že to tak trvalo :)

Vaše uživatelské účty nyní pro nákup pouzder JAP umí zobrazit starší proběhlé objednávky.

Stavbení pouzdro nyní můžete tedy nakupovat opakovaně, nebo jen čistě zkontrolovat jaké jste objednali :)

 

Doufáme že Vám to Vaše fungování s naším e-shopem zpříjemní.

 

VÁŠ TEAM JAP-POUZDRO.CZ